ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

COMPETITION REGULATION & TERMS

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

  • Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν κομμωτές – κομμώτριες ή σπουδαστές ανεξαρτήτου ηλικίας.
  • Στο μαθητικό διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν σπουδαστές σχολών κομμωτικής από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Ιδιωτικές Σχολές κλπ).
  • Οι διαγωνισμοί στηρίζονται σε κανονισμούς που συντάσσονται από την οργανωτική επιτροπή του HAIR CLUB GREECEκαι ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού και στο blogkommoton.gr
  • Οι διαγωνιζόμενοι και τα μοντέλα τους θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του διαγωνισμού 1 ώρα πριν την έναρξη του θέματος στο οποίο συμμετέχουν.
  • Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό και την φύλαξη των εργαλείων, των αξεσουάρ και των προσωπικών τους αντικειμένων. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού ή απώλειας.
  • Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν εντός 15 – 20 ημερολογιακών ημερών μετά των διαγωνισμό στο επίσημο site του διαγωνισμού & στο blogkommoton.gr
  • Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για την βαθμολογία των κριτών ή οποία γίνεται κάτω από αδιάβλητες και διαφανείς συνθήκες. Οι κριτές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της κρίσης τους, χωρίς να έχει καμία ανάμιξή η παρεμβολή, η οργάνωση της Έκθεσης HAIRPROF και του HAIR CLUB GREECE.
  • Οι βαθμολογίες των κριτών, αφού κατατεθούν στην γραμματεία του διαγωνισμού δεν μπορούν να αλλαχθούν από οποιονδήποτε και για κανέναν λόγο.
  • Οι βαθμολογίες των κριτών ανεβαίνουν ακέραιες στο επίσημο site του διαγωνισμού & στο blogkommoton.gr
  • Οι διαγωνιζόμενοι και τα μοντέλα τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο τους σε περίπτωση που τους ζητηθεί πιστοποίηση ταυτότητας.
  • Κάθε διαγωνιζόμενος παραδίδει στην γραμματεία υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι το μοντέλο του συμμετέχει αφιλοκερδώς *(ακολουθεί παράδειγμα στο τέλος των όρων, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε να το συμπληρώσετε και να το έχετε έτοιμο).
  • Κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στο μαθητικό διαγωνισμό «Junior Hairdressing Awards» & «Junior Barber Awards» οφείλει να παραδώσει στη γραμματεία, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, βεβαίωση σπουδών περιόδου.
  • Κανένας διαγωνιζόμενος δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό αν δεν έχει τακτοποιήσει οικονομικά το παράβολο συμμετοχής. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή του ακυρώνεται.
  • Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να αποσύρει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα παράβολα μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη των διαγωνισμών.
  • Η διοργανώτρια αρχή (HAIRCLUB GREECE) διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης διαγωνιστικού θέματος μέχρι και 5 μέρες πριν την διεξαγωγή του, εφόσον δεν συμπληρωθεί ο κατώτατος αριθμός συμμετεχόντων που ορίζεται στους τέσσερεις διαγωνιζόμενους ανά θέμα.
  • Δικαίωμα ένστασης για τα αποτελέσματα των διαγωνισμών αποκτάται αφού έχουν ολοκληρωθεί τα αναλυτικά αποτελέσματα των κριτών και μόνο για την ορθότητα της μεταφοράς τους από τις χειρόγραφες φόρμες των κριτών σε ηλεκτρονική μορφή. Ένσταση μπορεί να γίνει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Ένσταση κατά την διάρκεια των διαγωνισμών, για τους τεχνικούς όρους του κάθε θέματος υποβάλλεται άμεσα στην επιτροπή των διαγωνισμών και η επιτροπή αποφασίζει για ορθότητα της ένστασης και την αποδοχή της ή την απόρριψη της.
  • Οι διαγωνιζόμενοι και τα μοντέλα τους παραχωρούν το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού υλικού από τον διαγωνισμό που συμμετείχαν στους διοργανωτές.
  • Οι διοργανωτές δεν υποχρεούνται να φωτογραφίζουν τα μοντέλα του κάθε διαγωνιζόμενου ξεχωριστά.
  • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της τροποποίησης των άνωθεν κανονισμών με την υποχρέωση να ανακοινώσουν τις αλλαγές στο επίσημο site του διαγωνισμού.

*Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής Μοντέλου

Facebook: HairProf

Instagram:hairprof_official

Email: info@hairprof.eu

Διευκρινίσεις για την οργάνωση του διαγωνισμού, στον υπεύθυνο Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Οργάνωσης Γλυδόπουλο Χριστόφορο στο τηλέφωνο:699 322 6330.