ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ HAIRPROF CLUB GREECE

HAIR Club Greece επίσημο μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κομμωτών OMC

Η HAIRPROF είναι η μοναδική επαγγελματική έκθεση κομμωτηρίου στην Ελλάδα, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση όλων των διαγωνισμών της εχει αναλάβει το HAIR Club Greece επίσημο μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κομμωτών OMC.

Πιστοί στο κλάδο και έχοντας πάντα στόχο την παγκόσμια καταξίωση των Ελλήνων κομμωτών και μπαρμπέρηδων σας ενημερώνουμε πως όλοι οι κομμωτές, οι μπαρμπέρηδες αλλά και οι σπουδαστές που λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς της HAIRPROF (HAIRPROF SHOT, GREEK HAIRDRESSING AWARDS, GREEK BARBER AWARDS, JUNIOR HAIRDRESSING AWARDS & JUNIOR BARBER AWARDS) έχουν το δικαίωμα μέσω του HAIR Club Greece να λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς της OMC και να διεκδικούν μια θέση στο παγκόσμιο κομμωτηριακό και μπαρμπέρικο στερέωμα.

Εκτός από την διοργάνωση των διαγωνισμών της HAIRPROF πραγματοποιούνται και άλλες παράλληλες κομμωτηριακές δράσεις από το HAIR Club Greece.

Η HAIRPROF θα στηρίζει πάντα τους Έλληνες κομμωτές και μπαρμπέρηδες. Μείνετε συντονισμένοι.

Για να δείτε το «Κανονισμός & Κριτήρια ένταξης μέλους στην ομάδα τουHAIR Club Greece» πατήστε εδώ

Κανονισμός & Κριτήρια εντάξης μέλους στήν ομάδα του HAIR Club Greece.

Στην ομάδα του HAIR Club Greece μπορούν να ενταχθούν πτυχιούχοι κομμωτές μπαρμπέρηδες & σπουδαστές.

Κάθε μέλος του HAIR Club Greece που δεν έχει ελληνική υπηκοότητα οφείλει να παραδώσει στον Γ. Γραμματέα του HAIR Club Greece τα εξής:

  • Βεβαίωση από την ομοσπονδία κομμωτών της καταγωγής του ότι μπορεί να συμμετέχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό με τους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το HAIR Club Greece.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι μόνιμος κάτοικος στην Ελλάδα.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής μέλους στο HAIR Club Greece

Υποβολή αιτήματος μέσω email στον Γ. Γραμματέα του HAIR Club Greece ώστε να του αποσταλούν η αίτηση και ο κανονισμός του HAIR Club Greece.

Υποβολή αίτησης  με υπογεγραμμένο τον κανονισμό στον Γ. Γραμματέα του HAIR Club Greece.

Ετήσια συνδρομή μελών στο HAIR Club Greece

H ετήσια συνδρομή στο HAIR Club Greece ανέρχεται στα 500€.

 

Κατηγορίες – Εκπτώσεις στις συνδρομές μελών:

Το HAIR Club Greece περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελών

  • Διαγωνιζόμενοι με διακρίσεις(έως και τρίτες θέσεις): έκπτωση 100% ετήσιας συνδρομής  0€

Το μέλος που έχει αγωνιστεί σε κάποια κατηγορία διαγωνισμών της HAIRPROF του τρέχοντος έτους και έχει διακριθεί ανάμεσα στις τρεις πρώτες θέσεις του θέματος που συμμετείχε.

  • Διαγωνιζόμενοι χωρίς διακρίσεις, έκπτωση 50% ετήσιας συνδρομής  250€

Το μέλος που έχει αγωνιστεί σε κάποια κατηγορία διαγωνισμών της HAIRPROF του τρέχοντος έτους χωρίς να έχει διακριθεί στις τρεις πρώτες θέσεις.

  • Διαγωνιζόμενοι της OMC έκπτωση 50% ετήσιας συνδρομής 250€

Το μέλος που έχει αγωνιστεί σε κάποια κατηγορία διαγωνισμών της ΟΜC μέσω του HAIR Club Greece του προηγούμενου έτους.

  • Μη διαγωνιζόμενοι σε διαγωνισμούς της HAIRPROF ετήσια συνδρομή 500€

Tο μέλος που δεν έχει αγωνιστεί σε καμία κατηγορία διαγωνισμών της HAIRPROF του τρέχοντος έτους και θέλει να λάβει μέρος στον ερχόμενο παγκόσμιο διαγωνισμό της OMC.

 

Χρονικό όριο ετήσιας συνδρομής & διαγραφή μελών

Το χρονικό όριο της ετήσιας συνδρομής κάθε μέλους έχει διάρκεια ένα έτος και ξεκινάει από την ημέρα εγγραφής του.

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος του HAIR Club Greece οφείλει να καταβάλει αμέσως την συνδρομή του μετά την λήξη της εάν επιθυμεί να είναι μέλος.

Κανένα μέλος του HAIR Club Greece δεν συμμετέχει στις δραστηριότητες του Club αν δεν έχει τακτοποιήσει οικονομικά την ετήσια συνδρομή του. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, διαγράφεται από μέλος.

Εάν κάποιο μέλος επιδείξει διαγωγή ασυμβίβαστη προς το κύρος και το σκοπό του Club ή γίνεται πρόξενος δυσμενών και μειωτικών χαρακτηρισμών, δύναται με απόφαση προέδρου να διαγραφεί ή να στερηθεί των δικαιωμάτων του ως μέλος του HAIR Club Greece.

 

Προπονητές του HAIR Club Greece

Το HAIR Club Greece έχει εξασφαλίσει για τα μέλη του, αξιόλογους προπονητές με πολύχρονη πείρα σε πανελλήνιους και παγκόσμιους διαγωνισμούς.

Οι προπονητές του HAIR Club Greece, είναι οι πλέον αρμόδιοι για την διεξαγωγή και λειτουργία όλων των διαγωνιστικών θεμάτων εκτός Ελλάδας.

Συγκεκριμένα:

Είναι οι μόνοι  υπεύθυνοι για τα διαγωνιστικά θέματα στα οποία θα μπορεί να συμμετέχει ο κάθε υποψήφιος διαγωνιζόμενος στον παγκόσμιο διαγωνισμό της OMC.

Οι προπονητές  βάσει των δυνατοτήτων κάθε διαγωνιζόμενου και  με γνώμονα των βαθμολογιών που υπάρχουν στα ομαδικά θέματα στον παγκόσμιο διαγωνισμό, έχουν το δικαίωμα να διαμορφώσουν τις ομάδες αναλόγως.

Αν κάποιος διαγωνιζόμενος επιθυμεί να προπονηθεί με κάποιον συνάδελφο εκτός των προπονητών του Club, υποχρεούται ο ίδιος και ο προπονητής της επιλογής του, να ακολουθήσουν τις γραμμές που θα ορίσει ο πρόεδρος προπονητής του ανδρικού η γυναικείου τμήματος του Club.

Τα μέλη του Club τα οποία θα διαγωνιστούν, υποχρεούνται να παραβρεθούν σε τουλάχιστον δύο από τις τρις ομαδικές προπονήσεις που θα ορίσει ο πρόεδρος προπονητών τμήματος  του Club.

Τα μέλη του Club τα οποία θα διαγωνιστούν σε ατομικά θέματα, υποχρεούνται να παραβρεθούν σε τουλάχιστον πέντε από τις οκτώ ατομικές προπονήσεις που θα ορίσει ο πρόεδρος προπονητής του ανδρικού η γυναικείου τμήματος του Club

Τα μέλη του Club τα οποία θα διαγωνιστούν και θα προπονηθούν με προπονητή εκτός του HAIR Club Greece, υποχρεούνται να παραβρεθούν μαζί με τον προπονητή τους σε τρεις ομαδικές προπονήσεις που θα ορίσει ο πρόεδρος προπονητών τμήματος  του Club.

Η αμοιβή των προπονητών διαμορφώνεται μεταξύ μελών και προπονητών και ουδεμία οικονομική απαίτηση ή ευθύνη έχει η διοίκηση του HAIR Club Greece.

Ο πρόεδρος του HAIR Club Greece διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των εκάστοτε προπονητών.

 

Εμφάνιση ομάδας HAIR Club Greece

Εμφάνιση διαγωνιζόμενων στον παγκόσμιο διαγωνισμό της OMC

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, έχουν την υποχρέωση  να διαγωνιστούν με την ίδια εμφάνιση, χωρίς αποκλίσεις βάση δείγματος που έχει καθορίσει το HAIR Club Greece.

Τα μέλη του club είναι υποχρεωμένα ανεβαίνοντας στο πλατό των απονομών σε περίπτωση βράβευσή τους να αναδεικνύουν μόνο την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ασχέτως υπηκοότητας. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση το μέλος θα αποβάλετε από το club.

Εμφάνιση μελών του HAIR Club Greece σε σεμινάριο της OMC

Όλοι οι κριτές, προπονητές, κομμωτές που θέλουν να λαμβάνουν μέρος στο σεμινάριο κριτών προπονητών κομμωτών της OMC, έχουν την υποχρέωση  να παρουσιαστούν στο σεμινάριο με την κονκάρδα μέλους του HAIR Club Greece.

 

Χορηγοί στο HAIR Club Greece

Μόνο το HAIR Club Greece εξασφαλίζει την μεγάλη χορηγία, καθώς και τον χορηγό επικοινωνίας του και διατηρεί την δυνατότητα εξασφάλισης όσων χορηγών επιθυμούν να προβληθούν μέσω του club.

Τα μέλη του HAIR Club Greece έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίζουν δικούς τους χορηγούς για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την συμμετοχή τους στους παγκόσμιους διαγωνισμούς, με την υποχρέωση τα λογότυπα τους να βρίσκονται ενδιάμεσα από τους χορηγούς του Club.

 

Παραχώρηση δικαιωμάτων δημοσιοποίησης & επικοινωνίας στο HAIR Club Greece

Τα εγγεγραμμένα μέλη του HAIR Club Greece και τα μοντέλα τους παραχωρούν το δικαίωμα της δημοσιοποίησης & εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού υλικού από την συμμετοχή τους στον εγχώριο και τους παγκόσμιους διαγωνισμούς της OMC στη διοίκηση του Club.

 

Δικαίωμα συμμετοχής σε παγκόσμιους διαγωνισμούς εκτός ΟΜC

Βάσει του παγκόσμιου κανονισμού της ΟΜC κανένα μέλος του HAIR Club Greece, δεν έχει το δικαίωμα να διαγωνιστεί σε κανέναν παγκόσμιο διαγωνισμό εκτός των διαγωνισμών της OMC ως μέλος του HAIR Club Greece. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλους παγκόσμιους διαγωνισμούς μόνο ως ιδιωτική συμμετοχή και όχι ως μέλη του HAIR Club Greece.

(Να επισημανθεί ότι: Οι παραπάνω συνδρομές ισχύουν μόνο για όσους επιθυμούν να ενταχτούν ως μέλη στην ομάδα του HAIR Club Greece και όχι για όσους θέλουν να διαγωνιστούν τον Μάϊο στους διαγωνισμούς του HAIR Club Greece της HAIRPROF).

Η διοίκηση του HAIR Club Greece διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης των άνωθεν κανονισμών με την υποχρέωση να ανακοινωθούν οι αλλαγές δημόσια στο επίσημο site της έκθεσης.

Για όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως μέλη στο HAIR Club Greece μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο mail: blogkommoton@yahoo.gr με θέμα (HAIR Club Greece) και να τους σταλεί η αίτηση (δήλωση συμμετοχής) από τον υπεύθυνο διοργάνωσης του HAIR Club Greece κ. Χριστόφορο Γλυδόπουλο .

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6993226330 καθημερινά από 14:00μμ έως 16:30μμ & 21:00μμ έως 23:00μμ

 

Κομμωτές & Μπαρμπέρηδες , αγαπητά μέλη του HAIR CLUB GREECE

Δεδομένου πως όποιος επιθυμεί  να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε  διαγωνισμό, παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό της ΟΜC θα πρέπει να είναι μέλος  του HAIR CLUB GREECE για το 2021, σας ανακοινώνουμε πως λόγω της πανδημίας που έχει πλήξει τον κλάδο, αποφασίσαμε πως  η ετήσια συνδρομή του HAIR CLUB GREECE  θα έχει έκπτωση 50% ανεξαρτήτως για όλα τα μέλη μας.

Επιπλέον  ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους,  κομμωτές – barbers και makeup artists, πως για να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής για τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό της OMC που λήγει στις 20/2/2021,  η συνδρομή του HAIR CLUB GREECE, θα πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο έως τις 31/1/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.hairprof.eu  και επιλέξτε το μενού HAIR CLUB GREECE ή καλέστε στο 2130 30 30 57 για να μιλήσετε με τον Γραμματέα κο  Γλυδόπουλο Χριστόφορο.